Výrobná hala (areál) v plnej prevádzke - VIDEO

 • výrobná hala Považany.jpg
 • výrobný arál Považany.jpg
 • výrobná hala.jpg
 • náhľad na celý areál
 • pôdorys celá výrobná hala
 • pôdorys administratívna časť haly
 • vstup do areálu so západnej strany.jpg
 • areál - spevnené plochy.jpg
 • hlavný vstup do budovy.jpg
 • brána do areálu s východnej strany.jpg
 • južná brána do výrobnej haly.jpg
 • juhozápadný pohľad na halu.jpg
 • výrobná hala severný pohľad.jpg
 • výrobná hala v prevádzke.jpg
 • svetlá výška haly 4,8 m.jpg
 • pôdorys administratívnej časti haly
 • planimetria
 • Planimetria - osadenie hotovej haly v teréne.gif

Sklady a haly na predaj v obci Považany v okrese Nové Mesto nad Váhom

Hala bola daná do užívania v roku 2005. Jedná sa o jednopodlažnú budovu so sedlovou strechou bez podpivničenia. Hala je dispozične rozdelená na výrobnú a administratívnu časť. Od roku 2011 je prenajatá spoločnosti TREWIN, ktorá v nej vyrába hliníkové okná. Nájomnú zmluvu je možné vypovedať bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou. Nájomca má však záujem v nájme pokračovať. Bude tak na rozhodnutí nového vlastníka, či bude halu ďalej prenajímať, alebo osobne užívať.

Základné údaje o nehnuteľnostiach podľa LV č. 744 pre k. ú. Považany:

Pozemky spolu o výmere 3968 m2, z toho:
- parcela číslo 359/3 o výmere 2704 m2, druh pozemku ostatná plocha,
- parcela číslo 359/4 o výmere 1255 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
- parcela číslo 359/5 o výmere 9 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.

Hala súpisné č. 457 na pozemku p. č. 359/4:
Zastavaná plocha haly: 1255 m2
Podlažná plocha: 1246 m2, z toho výrobná hala 1050 m2 (42,34 m * 24,80 m) a administratívno-sociálne zázemie 196 m2 (20 * 9,8 m).
Obostavaný priestor: 7430 m3.
Svetlá výška v hale: 4,85 m (485 cm).

Statická doprava (parkovanie): bezproblémové, okolo haly na pozemku sú spevnené plochy.
Celý areál je zároveň oplotený a uzavretý.

Prípojky (siete):
Hala má vlastnú trafostanica s kapacitou 250kVA. Hala má vlastnú plynovú prípojku. Na pozemok a do haly je privedený verejný vodovod. V rámci haly a reálu je podľa projektu vybudovaný a funkčný požiarny vodovod (rozvody, hydranty a veľká podzemná nádrž). Odpad je odkanalizovaný do žumpy s objemom ... m3. Považany však už v súčasnosti budujú v tejto časti obce kanalizáciu.

Ťarchy: žiadne

Video

Podrobné informácie

3968 m²
1205 m²
firemné
predané
verejný vodovod
230/400V
žumpa
vlastné vyhradené
Zmiešané
neupravená cesta

Poloha nehnuteľnosti na mape

Mošovce, Považany, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

Pre viac informácií kontaktujte

Mgr. Andrej Bartovic

Mgr. Andrej Bartovic

riaditeľ spoločnosti

hovorím po slovenskyI speak englishmluvim česky

0905645074

bartovic@abcontact.sk Maklér má 7 ponúk
 • Druh Sklady a haly
 • Typ predaj
 • Vlastníctvo firemné
 • Kontakt 0905645074

Pre viac informácií kontaktujte

Mgr. Andrej Bartovic

Mgr. Andrej Bartovic

riaditeľ spoločnosti

hovorím po slovenskyI speak englishmluvim česky

0905645074

bartovic@abcontact.sk Maklér má 7 ponúk